Anonieme tiplijn
Bel: 11141

LANDsRECHERCHE ARUBA | Vondellaan 6-C, Oranjestad

Welkom op de website van
de Landsrecherche Aruba

De Landsrecherche Aruba werd bij Ministeriele Beschikking van 23 februari 1993 opgericht. De reden voor de oprichting was dat bij de overheid de behoefte bestond om een neutraal onderzoeksorgaan in het leven te roepen, dat belast  zou zijn met objectief onderzoek naar strafbaar handelen van ambtenaren en overige personen in openbare ambten. Het gaat hier om strafbare handelingen in strijd met hun functies.

De kerntaak van de Landsrecherche is het opsporen en onderzoeken van mogelijk strafbaar gedrag van (semi-)ambtenaren. Daarnaast onderzoekt de Landsrecherche geweldsincidenten met zwaargewonden of dodelijke slachtoffers, waarbij opsporingsambtenaren mogelijk betrokken zijn. Het betreft dan een onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het (politie)optreden.

De Landsrecherche valt onder direct gezag van de Procureur-Generaal.

Informatieve pagina’s

Contact

Landsrecherche Aruba
Vondellaan 6-C, Oranjestad

T: (+297) 281 3549
F: (+297) 582 0309

Openingstijden
Ma-Vrij: 8AM – 4PM

Een bericht versturen