Over de Landsrecherche Aruba

De Landsrecherche Aruba werd bij Ministeriele Beschikking van 23 februari 1993 opgericht. De reden voor de oprichting was dat bij de overheid de behoefte bestond om een neutraal onderzoeksorgaan in het leven te roepen, dat belast zou zijn met objectief onderzoek naar strafbaar handelen van ambtenaren en overige personen in openbare ambten. Het gaat hier om strafbare handelingen in strijd met hun functies.

De kerntaak van de Landsrecherche is het opsporen en onderzoeken van mogelijk strafbaar gedrag van (semi-)ambtenaren. Daarnaast onderzoekt de Landsrecherche geweldsincidenten met zwaargewonden of dodelijke slachtoffers, waarbij opsporingsambtenaren mogelijk betrokken zijn. Het betreft dan een onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het (politie)optreden.

De Landsrecherche valt onder direct gezag van de Procureur-Generaal.

Wat doet de Landsrecherche?

De Landsrecherche speelt onder andere een belangrijke rol bij het opsporen en onderzoeken van ambtelijke corruptie. Als ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger kun je het vertrouwen van burgers in de overheid maken of breken. Het is daarom belangrijk dat zij altijd integer en zorgvuldig handelen. Bij (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid kan de Landsrecherche een onderzoek instellen. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken naar corruptie, het lekken van informatie, fraude door ambtenaren. Dat gebeurt in opdracht van de Procureur-Generaal en/of namens hem op verzoek van de (hoofd)officier van justitie.

Daarnaast zet de Landsrecherche ook steeds vaker haar expertise in om haar kennis te delen met overheden, zodat bestuurders kunnen werken aan preventie van integriteitsschendingen en algemene weerbaarheid binnen de overheid.

Een andere belangrijke taak van de Landsrecherche is het doen van strafrechtelijk onderzoek naar ernstige geweldsincidenten rondom politiefunctionarissen en andere overheidsfunctionarissen met politietaken. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken waarbij opsporingsambtenaren in de uitoefening van hun functie gebruik maken van een vuurwapen, waarbij iemand wordt geraakt. Ook doet de Landsrecherche onderzoek als iemand in een politiecel overlijdt. Voor alle betrokken partijen is het belangrijk dat onafhankelijk en onpartijdig onderzoek wordt gedaan: voor de slachtoffers en nabestaanden om te weten wat er precies is voorgevallen, maar ook voor de politiefunctionaris of hij rechtmatig heeft gehandeld.

Ten slotte wordt de Landsrecherche voor zaken gevraagd vanwege haar bijzondere expertise of vanwege de delicate verhoudingen die in een zaak een rol spelen.